Sme poprednými dodávateľmi lidarových a georadarových služieb na Slovensku

Máme niekoľko ročné skúsenosti, najmodernejšiu techniku a softvér s umelou inteligenciou.
Preto pre nás v praxi neexistuje problém, ktorý by sme nedokázali jednoducho vyriešiť.

Lidarové služby nad povrchom

Digitalizácia celých území, následná pasportizácia (zeleň, stromy, cesty, chodníky, lavičky, naozaj čokoľvek) s prepojením na Gis

Skenovanie budov, historických objektov, priemyselných zón do BIM a 3D modelu

Návrh protipovodňových opatrení

Zostavenie solárnych máp miest

Digitalizácia lesov, a to vrátane popisu jednotlivých druhov stromov a ich kondície

Digitalizácia ciest (výtlky, praskliny a iné) a následná pasportizácia dopravného značenia a zelene popri ceste

Digitalizácia majetku v kanceláriách s prehľadnou aplikáciou a QR kódom

Výpočet kubatúr s absolútnou presnosťou

Výpočet dráh pre žeriavy

Presný návrh vysokonapäťového vedenia s napnutím lán

Sledovanie 25 km2 v jednom snímku z družice 2x denne a následná identifikácia zmien

Štítky CO2 pre budovy

a mnoho ďalšieho...

3D Mapovací dron
3D mobilné skenovanie
3D ručný skener
3D terestrický sken

Georadarové služby pod povrchom

Neinvazívne vyhľadávanie potrubí, inžinierskych sietí, archeologických nálezov, pyrotechnických nálezov do 4 m

Neinvazívne vyhľadávanie do železobetónu do hĺbky až 1,5 m

Neinvazívna identifikácia horninového zloženia a spodnej vody do hĺbky viac ako 70 m

Identifikácia trubiek v stene budov (priesaky, poškodenie, výstuže)

Neinvazívne zhodnotenie poškodenia mostu s presným posúdením k oprave (nemusí sa opravovať kompletne celý most)

3D digitalizácia korýt riek a následná simulácia 10, 100 a 1000 ročnej vody

Digitalizácia sedimentov vo vodných nádržiach

Neinvazívne vyhľadávanie poškodenia hrádzí a následná záverečná správa s doporučením

Neinvazívne skúmanie zloženia materiálu (stropy, steny a iné)

Kontrola tunelov

a mnoho ďalšieho...

2 GHZ GDR
600 MHZ DPR
DEMP
Digitálny tvrdomer
ERT
Multibeam echo sonár

Referencie

Výber z realizácií

Cesta BB kruhový objazd

SSC BBSK

Bratislava Tunel Železničná stanica

TAROSI, s.r.o.

Solárne panely Gabčíkovo

Slovenský Vodohospodársky podnik

Zameranie a digitalizácií hrádze

Slovenský Vodohospodársky podnik

Reorganizácia dopravy Trenčianska Bratislava

TAROSI, s.r.o.

Tunel Karpaty

TAROSI, s.r.o.

Vodné dielo Slatinka

Slovenský Vodohospodársky podnik

Tichý potok

Vodohospodárska výstavba

Priepust 4 km

Vodohospodárska výstavba